هفتمین جلسه کمیته بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان

به گزارش واحد اطاع رسانی دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک هفتمین جلسه کمیته بازسازی و نوسازی مناطقیل زده استان با حضور فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی برگزار گردید .

به گزارش واحد اطاع رسانی دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک هفتمین جلسه کمیته بازسازی و نوسازی مناطقیل زده استان با حضور فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه در خصوص روستاهای واقع در حریم رودخانه های استان و تعیین تکلیف بازسازی روستاهای متاثر از سیلاب و بررسی آخرین وضعیت بازسازی روستای مگران ۳ و ارائه برنامه خروجی سد کرخه تا پایان تابستان ۹۸ هدایت اله زارع زاده مدیرکل دفترفنی توضیحاتی از آخرین وضعیت موجود ارائه و سپس معاون امور عمرانی ضمن تاکید برحل مسائل و مشکلات سیل زدگان به بررسی موضوعات مربوط و موارد دیگر بحث و تصمیم گیری شد .

در پایان جلسه مقرر گردید یک جلسه تخصصی در خصوص تعیین تکلیف متولی سیل بندها و وضعیت آنها فی مابین وزارت کشور و وزارت نیرو با حضور سازمان آب و برق خوزستان ،اداره کل مدیریت بحران استان ،اداره کل دفترفنی استانداری ، اداره کل امور روستایی و شوراها و بنیاد مسکنانقلاب اسلامی به ریاست معاون امور عمرانی پس از تکمیل اطلاعات موردنیاز ( مشخصات فنیسیل بندها با الزامات ،تهیه نقشه فنی ارزیابی جهت پهنه بندی سیلاب ،بانی حقوقی و تهیه برنامه زمانبندی و برآورد ) در خصوص سیل بندها به تفکیک در حوضه رودخانه های دز ،کرخه و کارون تشکیل دهند.

همچنین مقرر شد جهت بررسی دقیق تر مشکلات روستاهای متاثر از سیلاب بازدیدی با حضور معاون امور عمرانی و سایر دستگاههای ذیربط طی روزهای آینده از دو بخش مرکزی و اسماعیلیع اهواز بعمل آید .

در ادامه پس از اینکه سازمان آب و برق استان سناریوهای مختلف خود را در خصوص راهکارها و نحوه ی ایمن سازی ۳۲ روستایی که وضعیت بحرانی در سیلاب فروردین ۹۸ داشته اند را ارائه نمود ، جلسه ای در این خصوص به ریاست معاون امور عمرانی تشکیل گردد همچنین شکستگی های کانال کوثر تا پایان هفته به طور کامل توسط سازمان آب و برق خوزستان ترمیم و بازسازی گردند .

در پایان در خصوص روستای مگران ۳ طرح ایمن سازی احداث و سیل بند توسط سازمان آب و برق خوزستان تهیه گردد و ضمن تحویل کانکس جهت اسکان موقت به سیل زدگان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بازسازی ۷ واحد مسکونی تخریبی و تعمیرات ۴۴ واحد آسیب دیده با نظر شورای تامین به صورت درجاسازی اقدام گردد .

 

7

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

81 + = 89